Nivdak_Marathi-Kavita

निवडक मराठी कविता

सगळ्याच गोष्टी सांगायच्या नसतात, सगळेच अश्रु दाखवायचे नसतात, सगळ्याच नात्यांना नाव द्यायची नसतात, स्वप्न पुर्ण होत नाहीत म्हणुन स्वप्न पहाणं सोडुन द्यायची नसतात, तर ती मनाच्या एका कोपर्यात जपायची असतात…… …

Read More

Best Poems

सगळ्याच गोष्टी सांगायच्या नसतात, सगळेच अश्रु दाखवायचे नसतात, सगळ्याच नात्यांना नाव द्यायची नसतात, स्वप्न पुर्ण होत नाहीत म्हणुन स्वप्न पहाणं सोडुन द्यायची नसतात, तर ती मनाच्या एका कोपर्यात जपायची असतात…… …

Read More

मला पुन्हा शाळेत जायचय ….

शाळेचे ते दिवस आठवले की … उगीचच मोठं झाल्यासारखं वाटतं …. bus -stop ची मागची ती शाळा पाहून , पुन्हा शाळेत जावसं वाटतं …. शाळा आमची छान होती … Last …

Read More