माझी शाळा

माझी शाळा पुन्हा एकदा बालपण दिले तर मी माझ्या शाळेत जाईन पावसाळ्यात एकाच छत्रीत दोघे मित्र खांदे भिजवत शाळेत येऊ पुन्हा एकदा बालपण दिले तर खापराचा पाटीवर पेन्सिलने गीरावीन मित्रांशी …

Read More