Lokmanya Tilak

Lokmanya Tilak Quotes and Biography

Lokmanya Tilak Quotes and Biography Lokmanya Tilak Quotes and Biography : Swaraj is my birthright, and I shall have it! “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच” …

Read More