Guntwal Ek Katha GA Kulkari

गुंतवळ Guntwal

एक कथा…..”गुंतवळ….” एक कथा…..गुंतवळ…. Guntwal जी.ए.कुलकर्णी…एक असे नाव जे घेताच मराठी वाचकाच्या मनात त्यांच्या कथालेखनाविषयीची कल्लोळ आकार घेऊ लागतो. योजनारहित जीवनातील सर्वव्यापी सूत्रहीनता आणि ललाटी आलेले पण परिस्थितीनुसार ते उघड्या …

Read More