सत्यकाम Satyakaam

सत्यकाम Satyakaam सत्यकाम Satyakaamm : उपनिषादात “सत्यकाम” नामक एका बालकाची कथा आहे. त्या वेळेस प्रचलित असलेल्या चालिरितीनुसार मुलगा आठ वर्षाचा

Read more