Shivaji Maharaj Wallpaper

Shivaji Maharaj Wallpaper and Messages

छत्रपति शिवाजी महाराज !! छ :- छत्तीस हत्तीचे बळ असणारे, त्र :- त्रस्त मोगलांना करणारे, प :- परत न फिरणारे, ति :- तिन्ही जगात जाणणारे, शि :- शिस्तप्रिय, वा :- …

Read More