निष्पर्ण-वृक्षावर-भर-दुपारी

निष्पर्ण वृक्षावर भर दुपारी….!

निष्पर्ण वृक्षावर भर दुपारी….! निष्पर्ण वृक्षावर भर दुपारी….! लेखक आपली कादंबरी पुस्तकरुपाने प्रकाशित होताना कृतज्ञतापूर्वक ती एखाद्या व्यक्तीस वा संस्थेस अर्पण करतो. वाचक त्या पानाकडे आपली सहज अशी नजर टाकतो …

Read More