Shivaji Maharaj – The Great Warrior

Shivaji Maharaj – The Great Warrior When I say among all the leaders and warriors, I admire the work and

Read more

भाषण : छत्रपती शिवाजी महाराज

भाषण : छत्रपती शिवाजी महाराज  (शालेय विद्यार्थ्यांसाठी) भाषण : छत्रपती शिवाजी महाराज Speech on Shivaji Maharaj in Marathi : “निश्चयाचा

Read more

Marathi/Hindi Kavita

Marathi/Hindi Kavita Marathi Hindi Kavita सगळेच अश्रु दाखवायचे नसतात, सगळ्याच नात्यांना नाव द्यायची नसतात, स्वप्न पुर्ण होत नाहीत म्हणुन स्वप्न

Read more