national geographic magzine

१३ जानेवारी १८८८ ते २०१५…. १२७ वर्षाचा झाला हा तपस्वी !

“नॅशनल जिऑग्राफिक मॅगेझिन“. जगातील असा एकही देश नसेल की जिथे हे मॅगेझिन पोहोचलेले नाही. १३ जानेवारी १८८८ साली भूगोल विषयासाठी आणि पहिल्या अंकासाठी ज्यावेळी बोर्ड स्थापन झाले त्यावेळेपासून आज १२७ …

Read More