“पारो”-सुचित्रा सेन (Paro-Suchitra Sen)

“पारो”-सुचित्रा सेन (Paro-Suchitra Sen) “पारो” इतर अनेक नायिकांपैकी एक नाव असेच जर म्हटले गेले तर त्याबद्दल कुणी तक्रार करणार नाही; पण

Read more

Meena Kumari – Actress of Hindi silver screen

Meena Kumari – Actress of Hindi silver screen Meena Kumari – Actress of Hindi silver screen: This name is quite

Read more