Bhashan Speech Shivaji Maharaj

भाषण : छत्रपती शिवाजी महाराज

भाषण : छत्रपती शिवाजी महाराज  (शालेय विद्यार्थ्यांसाठी) भाषण : छत्रपती शिवाजी महाराज Speech on Shivaji Maharaj in Marathi : “निश्चयाचा महामेरू । बहुत जनासी आधारू ।। अखंड स्थितीचा निर्धारु । …

Read More