Shivaji Maharaj Wallpaper

Shivaji Maharaj Images Wallpaper and Messages

Chatrapati Shivaji Maharaj Images Wallpaper Messages : छत्रपति शिवाजी महाराज !! छ :- छत्तीस हत्तीचे बळ असणारे,  त्र :- त्रस्त मोगलांना करणारे, प :- परत न फिरणारे, ति :- तिन्ही …

Read More
Lokmanya Tilak

Lokmanya Tilak Quotes and Biography

Lokmanya Tilak Quotes and Biography Lokmanya Tilak Quotes and Biography : Swaraj is my birthright, and I shall have it! “स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच” …

Read More